Solid in Flexibility

Voortvloeiend uit

“Barnstomers MediaMakers en Meer” (Speelfilms, documentaires, bedrijfsfilms, concerten en televisieproducties) hebben we in 2013
Het Huis Willinck & Abel” opgericht. Tot deze stap is besloten, opdat wij onze opgebouwde expertise breder konden inzetten. Vele branches hebben overlappen en kunnen van elkaars eigenschappen leentjebuur spelen en profiteren.

Willinck & Abel is een woordspeling op de Amerikaanse term
“Willing and Able” waarmee we aangeven een uitermate breed pakket aan vaardigheden en een nog breder netwerk tot onze beschikking te hebben als wij het ook niet meer weten.

We hebben meer dan 20 jaar ervaring in:

  • Media projectmanagement
  • Mediaproducties van kleinschalig tot volledige speelfilms
  • Media-advisering en -strategie
  • Communicatie-advies en -strategie
  • Formatontwikkeling
  • Formuleontwikkeling
  • Coaching en begeleiding
  • Talentbegeleiding en -management

Zelfstandig of in opdracht. Met een duidelijk doel voor ogen; Uw uitdaging zo snel mogelijk weg te nemen.


Wollig taalgebruik kan iedereen bezigen. Klare taal is meer ons pakkie an.


Snel, flexibel en kostenbewust

Wij stappen graag in rijdende treinen. Ook als deze dreigen te ontsporen. We hebben we snel inzicht in dynamiek, sentiment en processen en kunnen deze op de juiste punten bijsturen cq. weghalen.


We hebben het vaker gedaan. Daag ons uit!


 Het Huis Willinck & Abel, Brenner 99, 1060 NT Amsterdam
Telefoon 06-19638705, Email info[at]willinckenabel.nl, @willinckenabel
Kvk 32105964, BTW NL118740350